JOBka.cz® | Certifikace aplikace JOBka

Certifikace společnosti dle ISO 27001

  Jsme certifikovanou společností dle mezinárodně platného standardu ISO 27001 (bezpečnost informací). Splňujeme přísné požadavky na bezpečnost dat. Data našich klientů a jejich zaměstnanců jsou spravována v souladu s příslušnými předpisy.

  Díky certifikaci ISO 27001 deklarujeme, že:

 • Data, osobní údaje, fotografie a další informace z mobilních telefonů zaměstnanců jsou v naprostém bezpečí.

 • Veškerá data mimo aplikaci JOBka v mobilních telefonech zaměstnanců nejsou společnosti JOBka k dispozici.

 • Žádná data nejsou využívána k reklamním, komerčním ani jiným účelům bez svolení uživatele.


 • Certifikace společnosti JOBka ke stažení zde:
  Certifikace PDF v českém jazyce
  Certifikace PDF v anglickém jazyce
  Certifikace PDF v německém jazyce

Certifikát ISO27001
Certifikát ISO14001

Certifikace společnosti dle ISO 14001

  Jsme certifikovanou společností dle mezinárodně platného standardu ISO 14001 (snižování negativního dopadu našich činností na životní prostředí). Naším cílem je zlepšení životního prostředí.

  Díky certifikaci ISO 14001 deklarujeme, že:

 • Naše činnosti neovlivňují dopad na životní prostředí.

 • Naši zaměstnanci jsou seznámení s environmentální politikou životního prostředí

 • Vnímáme a sledujeme vznikající a platné zákonné požadavky, vztahující se k životnímu prostředí. Ty poté zařazazujeme do svých firemních procesů.


 • Certifikace společnosti JOBka ke stažení zde:
  Certifikace PDF v českém jazyce
  Certifikace PDF v anglickém jazyce
  Certifikace PDF v německém jazyce

Certifikace společnosti dle ISO 9001

  Jsme certifikovanou společností dle mezinárodně platného standardu ISO 9001 (záruka kvalitních služeb). Zavedený systém managementu jakosti zaručuje důvěryhodné vztahy s našimi zákazníky i dodavateli.

  Díky certifikaci ISO 9001 deklarujeme, že:

 • Naše služby a produkty poskytujeme zákazníkům v nejvyšší možné kvalitě.

 • Spokojenost zákazníka a naplnění jeho požadavků a očekávání ve stanovených termínech

 • Analyzujeme rizika, příležitostí a trvalým zlepšováním se snižuje počet reklamací a kazů našich služeb.


 • Certifikace společnosti JOBka ke stažení zde:
  Certifikace PDF v českém jazyce
  Certifikace PDF v anglickém jazyce
  Certifikace PDF v německém jazyce

Certifikát ISO9001
EUIPO - EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

® Ochránka známka (EUIPO) JOBka v rámci evropské unie

Certifikace datacentra JOBky

  Společnost JObka využívá Microsoft Azure, které ukládá data do zabezpečených datových center ve 26 regionech světa, včetně zemí EU. Datová centra Azure splňují požadavky ochrany osobních údajů a mezinárodní normy ISO 27018. Více informací o AZURE data centru naleznete zde. Datacentra MS Azure, ve kterých JOBka leží, jsou pravidelně auditována systémem SOC2.


  Certifikace datacentra JOBky ke stažení zde:
  Certifikace PDF v anglickém jazyce

Microfosft AZURE
GDPR EU

Dodržování standardů GDPR

  Naše společnost splňuje všechny standardy evropské informační směrnice o ochraně osobních údajů EU GDPR.
  Více naleznete zde.