JOBka.cz® | Historie verzí aplikace
✨ Nová verze aplikace

Verze 4.0.

 • Více příloh u jednoho sdělení nebo dotazu. Na straně mobilní aplikace se zobrazí jednoduchá galerie.

 • Lokalizace příloh dle jazyka. Zaměstnanci se vždy zobrazí sdělení pouze s danou jazykovou mutací.

 • Úpravy modulu kontakty, nově je možné uvést u kontaktu více emailů a telefonních čísel a dále bylo vylepšeno filtrování dle pozice a oddělení.

 • Vylepšené vyhledávání v rámci JOBky a přemístění vyhledávácího tlačítka.

 • Zobrazení pozice a oddělení na seznamu kontaktů

 • Zasílání pozvánek do aplikace prostřednictvím SMS zprávy

 • Kiosek - podpora pro tisk PDF

 • Formuláře (administrace)- podpora fulltextového vyhledávání

 • Webová aplikace pro zaměstnance - podpora vyplnění formulářů a vlastní stránky

 • Vznik nové komunikační adresy integrace@jobka.cz, zde Vám pomůžeme s integrací vašich stávajících a externích systémů.

 • Systémové skupiny zaměstnanců - nesmazatelná skupina zaměstnanců, která není ovlivněna importy (brigádnici, MD, externisti), tito zaměstnanci budou v JOBce udržitelný, dokud je ručně nesmažete.

 • Rozšířené statistiky - sdělení: Počet přečtení jednotlivých sdělení

Zhlédnout release notes 4.0.


Verze 3.6.

 • Změna přihlašovácí stránky pro mobilní aplikaci

 • Možnost zaslat sdělení i do emailu, pokud má zaměstnanec vyplněnou emailovou adresu. Můžete si vytvořit vlastní skupiny a používat vlastní JOBka distribuční seznamy.

 • MagicLinky - vytvoření linku pro snadné přihlášení zaměstnance na jedno kliknutí

 • Nový jazyk - španělština (všechny produkty)

 • Webová aplikace zaměstnance - podpora pro dotazníky

 • Webová aplikace pro zaměstnance - podpora pro pozadí a loga

 • Zaměstnanci - možnost vyhledávání dle ID čipové karty (tokenu)

 • Podpora pro crosslinky - odkazování na moduly prostřednictvím odkazu nebo skenováním QR kódu

 • Dotazy - vylepšení vyhledávání a detailu o datum a čas odpovědi zaměstnance včetně sekund

 • Nové moduly - workflow

 • Zakázání modulu dle zařízení - webová JOBka, kiosek. Mobilní zařízení budou implementovány v budoucnu.

 • Automatický generátor QR kódů (hesel) a zvaní do aplikace. Nově je možné na základě pravidelné činnosti zvát automaticky do zaměstnance v pravidelných intervalech a nebo jim přiřazovat bezpečnostní QR kódy.

 • Vydání webové JOBky 1.0. (sdělení, odkazy)

 • Custom branding emailů při startu (registrace) prostřednictvím konzultant@jobka.cz

Zhlédnout workflow a optimalizace procesů


Verze 3.5.

 • Nový jazyk - ruština, maďarština, srbština, mongolština, polština

 • Formátování texů - sdělení, dotazy, nástěnky (tučné písmo, kurziva, velikost písmen)

 • Nový vzhled aplikace - nastavení průhlednosti modulů, sjednocení designu, vložení brand podkladové fotografie pod moduly, nové ikony pro moduly, zakulacení dlaždic.

 • Emailové pozvánky - možnost pozvat zaměstnance prostřednictvím emailu (pozvánka obsahuje osobní číslo a bezpečnostní QR kód - heslo)

 • Sdělení a vlastní stránky - umožnění zobrazení čtení na šířku

 • Nové moduly bazar a spolujízda

 • Exporty a importy - Excel a CSV

 • Samoregistrační point pro uživatele

 • Jídelna - kód jídla a podpora jídla dle oddělení

 • Zobrazení MASTER QR kódu a vylepšení tiskových funkcí

 • Kompletní lokalizovatelnost aplikace

Zhlédnout release notes 3.5.


Verze 3.4.

 • Nezdařená přihlášení - máte přehled o tom, kteří zaměstnanci se snažili přihlásit do aplikace, díky tomu můžete problém včas odchytit a pomoci jim s přihlášením.

 • Vznik nové komunikační adresy konzultant@jobka.cz, zde Vám pomůžeme s individuálními řešeními a distribucí aplikace

 • Vznik nové komunikační adresy integrace@jobka.cz, zde Vám pomůžeme s integrací vašich stávajících a externích systémů.

 • Načtení QR kódu (bezpečnostního hesla) z galerie zařízení

 • Nový jazyk - Francouzština (všechny produkty)

 • Nový jazyk - Francouzština (všechny produkty)

Zhlédnout jak fungují nezdařená přihlášení


Verze 3.3.

 • Nezdařená přihlášení - máte přehled o tom, kteří zaměstnanci se snažili přihlásit do aplikace, díky tomu můžete problém včas odchytit a pomoci jim s přihlášením.

 • Statistiky návštěvnosti jednotlivých modulů

 • Automatický zámek aplikace na zařízení (na pozadí, na popředí), vyžádání PINU vytvořený uživatelem a možnost akcelerace FACEID a TOUCHID

 • Kiosky a kiosk mód (zámek aplikace a není možné používat nic jinhé než JOBk), automatické odhlašování

 • Podpora zobrazování PDF ve formulářích a přehledech

 • Rozšířené možosti webových modulů a podpora integračních řešení

 • Podpora pro webbjoby a plánované úlohy

 • Nový jazyk - Vietnamština

Zhlédnout instruktážní video o JOBce


Verze 3.2.

 • Podpora importu zaměstnanců ve formátě excel a csv

 • Zasílání sdělení jednotlivcům z webové administrace nebo emailu

 • Systémová skupina - založení skupiny, která nebude smazána importem

 • Nový modul - přehled (zobrazení dat na základě vyplněných formulářů)

 • Automatické importy dat prostřednictvím SFTP

 • Pozvaný - nový stav zaměstnance a filtrování zaměstnanců

 • Vypínání notifikací u modulů

 • QR kódy a zaměstancni - detailnější přehled o použití

 • Přihlašovací stránka: O aplikaci - možnost odeslat cyhbové hlášení

 • PDF Viewer - stažení PDF do zařízení zaměstnance

 • Vznik e-shopu JObky

Prozkoumat internetový obchod (e-shop)


Verze 3.1.

 • Nový modul - chat

 • Formuláře - rozšíření možností backoffice správy dat

 • Jídelna - rozšířené exporty dat

 • Vlastní stránky - HTML editor

 • Dotazy - nový paremetr osobní číslo

 • Nový jazyk - angličtina, němčin, slovenština, francouzština, ukrajinština

Zhlédnout video o chatu


Verze 3.0.

 • Přesun do MICROSOFT AZURE CLOUD

 • UTC - podpora časů v rámci časových pásem

 • Dotazy - anonymní dotazy

 • Nástěnky - zobrazení autora příspěvku

 • Zaměstnanci - vyhledávání dle jména

 • Notifikační emaily - rozšíření o nové parametry

Zhlédnout videoreferenci od klienta JOBky


Verze 1.0. - 2.8. - vznik JOBky

 • Nový modul - JOBka card

 • Nový modul - Kontakt

 • Historie firmy - přehled aktivit

 • Role uživatelů backoffice administrace

 • Dotazy - termín uzavření obchodů

 • Všechny další funkce z dřívějších verzí nižší než 2.8.

JOBce na zaměstnancích záleží