Toto jsou aktuální moduly služby JOBka.cz

jobka moduly

JOBka
JOBka

Přináší výrazné zlepšení informovanosti zaměstnanců, usnadnění a zrychlení komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Sdělení dostávají zaměstnanci okamžitě a v nezkreslené podobě. Pokud potřebujete, zastihnete svou důležitou zprávou zaměstnance i pokud nejsou právě v práci.

JOBka

Přináší usnadnění a zrychlení procesu zjišťování zpětné vazby, eliminaci papírové formy dotazníků. V případě zveřejňování výsledků a aplikování většinových hlasů přináší tento proces spokojenost zaměstnanců a pomáhá tak budování firemní kultury. Výsledky anket má zaměstnavatel okamžitě a přesně.

JOBka

Usnadňuje zaměstnancům i zaměstnavateli proces podávání zlepšovacích návrhů. Zaměstnanci mají možnost poslat své nápady z mobilní aplikace.

JOBka

Usnadňuje zaměstnancům vyjádřit se, nahlásit nespokojenost, obavy, nekalé praktiky nebo podobné skutečnosti. Praxe ukazuje, že ne každý má odvahu zvednout telefon, případně řešit podobná témata osobně. JOBka - SCHRÁNKA DŮVĚRY celý proces zjednodušuje.

JOBka

Umožňuje komunikovat v rámci týmů. Nástěnka může být např. informační zeď projektu nebo blog firemních událostí. Vkládat příspěvky mohou také zaměstnanci z mobilního telefonu, je-li to v nastavení povoleno. Zaměstnanci mohou příspěvky také komentovat. Nechte týmy komunikovat.

JOBka

Přináší komfortní funkci pro zaměstnance, usnadnění a zrychlení objednávání obědů. JOBku lze také propojit s Vaším stávajícím stravovacím systémem.

JOBka

Tento modul usnadňuje zaměstnancům přístup k důležitým firemním kontaktům, které jsou vždy aktuální v jejich mobilním telefonu.

JOBka

Tento modul usnadňuje zaměstnancům přístup k důležitým firemním kalendářním termínům, které jsou vždy aktuální v jejich telefonu.

JOBka

Motivuje zaměstnance dosahovat vyšších cílů díky přehlednému zobrazení benefit-systému firmy v mobilním telefonu. Sekundárním efektem je prezentace benefit - systému na veřejnosti - PR aktivita prostřednictvím zaměstnanců.

JOBka

Usnadní personalistům, školitelskému týmu i zaměstnancům nástupní (onboarding) proces. Eliminuje opakování informací jednotlivým nováčkům ve firmě. Zkracuje a zefektivňuje onboarding proces.

JOBka

Přináší zvýšení informovanosti zaměstnanců a snížení vytíženosti HR oddělení, neboť zaměstnanci mají důlěžité a aktuální informace o firmě stále po ruce.

JOBka

Přináší zvýšení dosahu inzerce pracovních míst díky využití stávajících zaměstnanců. Skutečnost, že inzeráty sdílí stávající zaměstnanci, zvyšuje efektivitu inzerce.

JOBka

Přináší zlepšení informovanosti a vzdělanosti zaměstnanců v tématech, které jsou ve firmě nejčastěji řešeny.

JOBka

Zapojuje zaměstnance do dění ve firmě a v jejím okolí, zaměstnanci jsou více angažovaní, chápou souvislosti a mají tendenci být produktivnější, díky tomu, že chápou souvislosti.

JOBka

Usnadňuje proces doporučování volných pracovních míst, zefektivňuje a pomáhá při náboru.

JOBka

Přináší usnadnění procesu školení jak zaměstnancům tak zaměstnavateli, zvyšuje efektivitu vzdělávání a zlepšuje úroveň vzdělání zaměstnanců. Školící videa jsou dostupná zaměstnancům kdykoliv v mobilním telefonu.

JOBka

Usnadňuje zaměstnancům orientaci ve firemní dopravě a eliminuje dotazy na oddělení HR v této tématice

JOBka

Povinnost nahlásit neschopnost má zaměstnanec i po zavedení e-neschopenky. Nyní mohou zaměstnanci hlásit neschopnost aplikací JOBka

JOBka

Na základě definované potřeby sestavíme modul, který bude uvedené potřeby naplňovat.


JOBka


Každý modul lze libovolně přejmenovat, lze jej zapnout ve více instancích, je možné přiřadit libovolnou ikonu a barvu modulu. Např. si můžete zvolit modul DOTAZY, nechat jej nazvat PTÁME SE ZAMĚSTNANCŮ, přiřadit libovolnou barvu a ikonu.

Sdílet MODULY JOBka na: