Toto jsou aktuální moduly služby JOBka.cz

jobka moduly

JOBka

JOBka
JOBka

Přináší výrazné zlepšení informovanosti zaměstnanců, usnadnění a zrychlení komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Sdělení dostávají zaměstnanci okamžitě a v nezkreslené podobě. Pokud potřebujete, zastihnete svou důležitou zprávou zaměstnance i pokud nejsou právě v práci.

JOBka

Přináší usnadnění a zrychlení procesu zjišťování zpětné vazby, eliminaci papírové formy dotazníků. V případě zveřejňování výsledků a aplikování většinových hlasů přináší tento proces spokojenost zaměstnanců a pomáhá tak budování firemní kultury. Výsledky anket má zaměstnavatel okamžitě a přesně.

JOBka

Povinnost nahlásit neschopnost má zaměstnanec i po zavedení e-neschopenky. Nyní mohou zaměstnanci hlásit neschopnost aplikací JOBka

JOBka

Usnadňuje zaměstnancům i zaměstnavateli proces podávání zlepšovacích návrhů. Zaměstnanci mají možnost poslat své nápady z mobilní aplikace.

JOBka

Usnadňuje zaměstnancům vyjádřit se, nahlásit nespokojenost, obavy, nekalé praktiky nebo podobné skutečnosti. Praxe ukazuje, že ne každý má odvahu zvednout telefon, případně řešit podobná témata osobně. JOBka - SCHRÁNKA DŮVĚRY celý proces zjednodušuje.

JOBka

Umožňuje komunikovat v rámci týmů. Nástěnka může být např. informační zeď projektu nebo blog firemních událostí. Vkládat příspěvky mohou také zaměstnanci z mobilního telefonu, je-li to v nastavení povoleno. Zaměstnanci mohou příspěvky také komentovat. Nechte týmy komunikovat.

JOBka

Přináší komfortní funkci pro zaměstnance, usnadnění a zrychlení objednávání obědů. JOBku lze také propojit s Vaším stávajícím stravovacím systémem.

JOBka

Tento modul usnadňuje zaměstnancům přístup k důležitým firemním kontaktům, které jsou vždy aktuální v jejich mobilním telefonu.

JOBka

Tento modul usnadňuje zaměstnancům přístup k důležitým firemním kalendářním termínům, které jsou vždy aktuální v jejich telefonu.

JOBka

Motivuje zaměstnance dosahovat vyšších cílů díky přehlednému zobrazení benefit-systému firmy v mobilním telefonu. Sekundárním efektem je prezentace benefit - systému na veřejnosti - PR aktivita prostřednictvím zaměstnanců.

JOBka

Usnadní personalistům, školitelskému týmu i zaměstnancům nástupní (onboarding) proces. Eliminuje opakování informací jednotlivým nováčkům ve firmě. Zkracuje a zefektivňuje onboarding proces.

JOBka

Přináší zvýšení informovanosti zaměstnanců a snížení vytíženosti HR oddělení, neboť zaměstnanci mají důlěžité a aktuální informace o firmě stále po ruce.

JOBka

Přináší zvýšení dosahu inzerce pracovních míst díky využití stávajících zaměstnanců. Skutečnost, že inzeráty sdílí stávající zaměstnanci, zvyšuje efektivitu inzerce.

JOBka

Přináší zlepšení informovanosti a vzdělanosti zaměstnanců v tématech, které jsou ve firmě nejčastěji řešeny.

JOBka

Zapojuje zaměstnance do dění ve firmě a v jejím okolí, zaměstnanci jsou více angažovaní, chápou souvislosti a mají tendenci být produktivnější, díky tomu, že chápou souvislosti.

JOBka

Usnadňuje proces doporučování volných pracovních míst, zefektivňuje a pomáhá při náboru.

JOBka

Přináší usnadnění procesu školení jak zaměstnancům tak zaměstnavateli, zvyšuje efektivitu vzdělávání a zlepšuje úroveň vzdělání zaměstnanců. Školící videa jsou dostupná zaměstnancům kdykoliv v mobilním telefonu.

JOBka

Usnadňuje zaměstnancům orientaci ve firemní dopravě a eliminuje dotazy na oddělení HR v této tématice

JOBka

Na základě definované potřeby sestavíme modul, který bude uvedené potřeby naplňovat. Modul na přání lze implementovat jako součást implementačního balíčku po předchozí konzultaci praconosti a náročnosti na programování.

PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME

JOBka Messenger


- interní komunikátor, jako ho znáte z WhatsApp, Facebook, apod. V čem bude JOBka messenger jiný? Funguje jen jako vnitropodnikový messenger, nikdo z venku se do něj nedostane.


Hlášení změn na HR


- nenahlašují Vám zaměstnanci změny bydliště, pojišťovny, stavu nebo je nahlašují pozdě? Umožněte jim jednoduše nahlásit změnu z JOBky.


JOBka


Každý modul lze libovolně přejmenovat, lze jej zapnout ve více instancích, je možné přiřadit libovolnou ikonu a barvu modulu. Např. si můžete zvolit modul DOTAZY, nechat jej nazvat PTÁME SE ZAMĚSTNANCŮ, přiřadit libovolnou barvu a ikonu.